Wspólnoty Schronienia

wspolnoty-okladka.PNG

Publikacja zaprasza osoby duchowne i świeckich z polskich parafii do podjęcia działań na rzecz uchodźców w swojej parafii. Przytaczamy też katalog organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc uchodźcom i migrantom w Polsce - z zaproszeniem do nawiązywania kontaktów i współpracy.

Piszemy o tym, kim są uchodźcy, jak wygląda procedura udzielania ochrony uchodźcom, z jakich krajów uchodźcy wyjeżdżają i gdzie szukają schronienia (głównym krajem docelowym wcale nie są Niemcy).

Prezentujemy koncept "korytarzy humanitarnych" - na czym polegają, w jaki sposób angażują lokalne społeczności.

Publikacja powstała w ramach inicjatywy "Wspólnoty Schronienia", której celem jest rzetelny dialog o uchodźcach w polskich parafiach. W tworzeniu broszury uczestniczyły Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Caritas Polska, Wspólnota Sant'Egidio, Fundacja Refugee.pl, Jezuickie Centrum Społeczne "w Akcji" i Werbistowskie Centrum Pomocy Migrantom Fu Shenfu.

Projekt "Wspólnoty Schronienia" działa dzięki wsparciu Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA "Przemiany w Regionie".

 

 

2018-02-14

Pobierz pliki