Materiały edukacyjne do pobrania - dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku 5-10 lat

scenariusze zajęć_okładka.PNG

Zapraszamy do pobierania i korzystania z publikacji powstałych w ramach projektu "Cały świat w naszej klasie":

  • "Scenariusze lekcji" wraz z dodatkowymi materiałami (kartami pracy, grami, kolorowankami)
  • "Bajki międzykulturowe", czyli historie do czytania z dziećmi o ich kolegach i koleżankach pochodzących z innych krajów
  • "Skarbnica wiedzy" - opracowanie zbierające różne fakty i informacje o krajach, z których pochodzą bohaterowie "Scenariuszy lekcji" i "Bajek międzykulturowych

W roku szkolnym 2016/2017 dotarliśmy do ponad 750 dzieci uczących się w stołecznych szkołach i przedszkolach. Edukatorki międzykulturowe prowadziły warsztaty, kształtujące u dzieci postawy wzajemnego szacunku, otwartości na dialog i różnorodność. Zajęcia prowadzone były w klasach/grupach, w których uczyły się dzieci cudzoziemskie, pochodzące z rodzin dwukulturowych lub tzw. „dzieci powracające”. Dzięki zajęciom polskie dzieci poznawały rodzimą kulturę ich ukraińskich, wietnamskich lub czeczeńskich kolegów i koleżanek. Dowiadywały się także, jakie wspomnienia mają dzieci z doświadczeniem migracyjnym, np. te, których rodzice zdecydowali się wrócić po latach emigracji do Polski.

Projekt "Cały świat w naszej klasie" już po raz szósty był współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy. 

2017-08-22