Polskie Radio Trójka 28.05.2015

Jak przygotować się na przyjęcie cudzoziemców? Dlaczego przyjęcie cudzoziemców jest dla Polski korzystne?

Agnieszka Kosowicz w audycji Kuby Strzyczkowskiego:

"To co mnie niepokoi, to że deklaracje [...] wysoko postawionych osób nie przekładają sie natychmiast na to, jakie środki są przeznaczane na system pracy z cudzoziemcami w Polsce. [...] Nie może tak być, [...] że wysoko postawieni politycy składają deklaracje, cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski i okazuje się, że nie mamy im nic do zaproponowania. [...] Przyjmowanie w ogóle ludzi do Polski jest dla nas korzystne. Przyjeżdżają do Polski ludzie, którzy będą tutaj pracowali, funkcjonowali, płacili podatki. I też nie można cały czas myśleć o tym, że wymaga to konkretnych działań [...]".

Zapraszamy do wysłuchania audycji!

 

 

2015-05-28