CEED Institute Report: A one-way ticket? Migration in Europe from the perspective of CEE countries (2015)

CEED-okladka.png

Poniżej - link do raportu prezentowanego na stronie wydawcy.

Szczególnie interesujące są dane dotyczące planów i motywacji polskich migrantów - przedstawione w podziale na sektor  zatrudnienia. 

Autorem opracowania są profesor Maciej Duszczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami) oraz Kamil Matuszczyk (Instytut Polityki Społecznej UW).

2015-02-26

Zobacz także