Pobyt czasowy - inne okolicznosci (2014)

okl-inneokolicznosci.jpg

Nowa ustawa wprowadza nowe przesłanki do udzielenia cudzoziemcom pobytu w Polsce ze względu na "inne okoliczonści". Są wśród nich m.in. nieformalne związki, inne więzi o charakterze rodzinnym, prawa dziecka.

Informacja została przygotowana w ramach projektu "Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2", prowadzonego przez Polskie Forum Migracyjne wspólnie z Wojewodą Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

Ulotka podaje wymagane dokumenty i opłaty związane ze składaniem wniosku. W załącznikach - ulotka w wersji polskiej, angielskiej, rosyjskiej, wietnamskiej i arabskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa.

2014-05-21

Pobierz pliki