Rasizm w Polsce (2010)

rasizm w polsce.png

Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Opisuje przypadki osób, które doświadczyły w Polsce rasizmu z powodu swojej rasy, narodowości czy przynależności etnicznej.

2011-01-13

Pobierz pliki