Rasizm jest przestępstwem

Broszura ta przeznaczona jest dla osób, które doświadczyły agresji fizycznej, psychicznej, nękania, czy obelg ze względu na swoją przynależność rasową lub etniczną, kolor skóry, narodowość, wyznawaną religię, bezwyznaniowość albo były świadkiem takiego zdarzenia.

Celem tej ulotki jest zachęcenie do zgłaszania tego rodzaju przypadków organom ścigania. Można w niej znaleźć m.in. informacje dotyczące tego czym jest przestępstwo motywowane nienawiścią rasową, w jaki sposób można zgłosić jego przypadek, co się dzieje po zgłoszeniu takiego przestępstwa oraz informacje na temat instytucji i organizacji zajmujących się tą tematyką.

Ulotka została opracowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka przy wsparciu finansowym Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość"

2010-09-09

Pobierz pliki