Praca w Polsce bez zezwolenia

Ulotka przytacza grupy cudzoziemców, które mogą podejmować pracę w Polsce bez ubiegania się o zezwolenie na pracę, a także wymienia rodzaje pracy, które cudzoziemcy mogą wykonywać bez zezwolenia.

Informacja została przygotowana w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wydziałem Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt jest realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

2010-08-20

Pobierz pliki