Stały pobyt w Polsce

Możliwości uzyskania prawa stałego pobytu w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Ulotka opisuje wymagania, które należy spełnić wnioskując o obie formy zezwoleń, a także przywileje, jakie one oferują.

Publikacja dostępna w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Została przygotowana w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

UWAGA, REZYDENCI! Publikacja informuje m.in. o możliwości uzyskania statusu rezydenta długoterminowego WE w innym kraju europejskim dla cudzoziemców, którzy mają taki status w Polsce. Warunki uzyskania tego statusu w innych krajach różnią się - nie odbywa się to jednak nigdy automatycznie. Cudzoziemiec musi spełnić dodatkowe kryteria, np. przebywać legalnie w danym kraju albo uzyskać zezwolenie na pracę. Szczegółowych informacji na ten temat mogą udzielić Ambasady poszczególnych państw.

2010-08-18

Pobierz pliki