Dla Polaków w Belgii

Za granicą, polskie władze i administrację reprezentują Ambasady i Konsulaty. Można tam uzyskać pomoc i informację na temat załatwiania różnych spraw w Belgii.

Jakie sprawy można załatwić w polskim konsulacie w Belgii?

 • Wizy:
  • wiza krajowa,
  • wiza Schengen.
 • Paszport:
  • paszport 10-letni,
  • paszport tymczasowy,
  • paszport dla osoby niepełnoletniej.
 • Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie.
 • Ślub przed konsulem (tylko i wyłącznie dla obywateli polskich).
 • Informacja na temat zawarcia związku małżeńskiego w gminie belgijskiej.
 • Rejestracja w Polsce zagranicznych aktów urzędu stanu cywilnego:
  • akt urodzenia,
  • akt małżeństwa.
 • Zaświadczenie o niekaralności.
 • Zbiór polskich przepisów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim (pracownicy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Belgii nie udzielają żadnych poraw prawnych, mogą jedynie udostępniać przepisy, niektóre z nich w wersji francuskiej).

Konsulaty polskie i punkty informacyjne w Belgii:

 • Konsulat Generalny RP w Belgii Rue des Francs 28 1040 Bruksela Tel: 00 32 2 73 90 100 lub 101(całą dobę), 00 32 2 73 90 121 (8:30-16.:30) Fax: 00 32 2 73 64 459 lub 73 60 464
 • Punkt Informacyjny-Konsultacyjny na terenie Zespołu Szkół im. Gen Stanisława Maczka w Antwerpii Sin-Jan Berchmanscollege Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia Zakres działalności:
  • informacja w języku polskim dotycząca systemu opieki zdrowotnej, socjalnej i systemu edukacji w Belgii,
  • osoba pomagającą bezpośrednio w załatwianiu spraw,
  • bezpłatna nauka języka niderlandzkiego.

Praca w Belgii:

Portale internetowe z ofertami pracy:

Strony polonii belgijskiej z ofertami pracy:

Instytucje udzielające pomocy w różnych sytuacjach losowych:

 • Commission d'Aide aux Victimes de la Violence (Komisja ds. Pomocy dla Ofiar Przemocy) Waterloolaan 115, 1000 Bruxelles Tel: +32 2 542 65 11
 • Centre pour l'égalité des chances (Ośrodek Równych Szans) Cellule Traite des Etres Humains (Komórka ds. Walki z Handlem Ludźmi) zajmuje się także sprawami kobiet zmuszanych do prostytucji Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles Tel: +32 2 233 06 11
 • Pag-asa organizacja pomagająca kobietom zmuszanym do prostytucji Rue des Alexiens 16b, 1000 Bruxelles Tel: +32 2 511 64 64 pag-asa@skynet.be
 • Payoke organizacja pomagająca kobietom zmuszanym do prostytucji Leguit 4, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 201 16 90
 • Surya organizacja pomagająca kobietom zmuszanym do prostytucji Rue Trappé 9, 4000 Liege Tel: +32 4 232 40 30 E-mail: info@asblsurya.be
 • Home Victor Dupré schronisko dla kobiet potrzebujących pomocy, także dla kobiet z dziećmi Rue Charpentier 5, 1000 Bruxelles Tel: +32 2 512 42 37
 • Bezpłatne schroniska:
  • Asile de Nuit przyjęcia od godz. 20.00 (kolejka), bezpłatna tylko 1-sza noc Rue Terre Neuve 153, 1000 Bruxelles Tel: +32 2 513 38 01
  • Schronisko Samu Social 5, rue de l'Imprimerie, 1150 Forest Tel: 0800 993 40
  • Ariane (Bruksela) Tel: +32 2 346 66 60
  • de Vaart Provinciestraat 32 2018, Antwerpen
 • Schroniska płatne (ceny od 15 - 17 euro/noc):
  • Bruegel du Saint-Esprit 2, 1000 Bruxelles obok kościoła Notre-Dame de la Chappelle Tel: +32 2 511 04 36 E-mail: brussel@vjh.be
  • Jacques Brel 30, rue de la Sablonnière, 1000 Bruxelles Tel: +32 2 218 01 87 E-mail: brussels.brel@laj.be
  • Génération Europe 4, rue de l'Eléphant, 1080 Bruxelles Tel: +32 2 410 38 58 E-mail: brussels.europe@laj.be
  • Sleep Well 23, rue du Damier, 1000 Bruxelles Tel:+32 2 218 50 50 E-mail: infor@sleepwell.be
  • Van Gogh 8, rue Traversière, 1210 Bruxelles Tel: +32 2 217 01 58 E-mail: chab@ping.be
  • Schronisko Antwerpia Erik Sasselaan 2 Tel: +32 3 238 02 73.
  • De Biekorf Dambruggestraat 304, 2060 Antwerpen Tel: +32 2 232 08 24 opłata: 2,50 euro za dobę
 • Promofor a.s.b.l. Centre de services et d'assistance organizacja socjalno-usługowa, udzielająca informacji i pomocy w dziedzinie praw socjalnych, ustawodawstwa pracy, kariery zawodowej, nauki i kariery naukowej Av. De la Couronne 25, 1050 Ixelles Tel: +32 2 650 54 67 (p. Ewa Krzemień) E-mail: secretariat@promofor.be
 • Przy każdej prokuraturze istnieje komórka ds. pomocy dla ofiar aktów przemocy (aide aux victimes): Bruksela tel. +32 2 508.68.82 Antwerpia tel +32 3 216.54.20

Organizacje pracujące z uchodźcami i imigrantami w Belgii:

Organizacje pracujące z uchodźcami w Belgii:

2010-07-10