Dla Polaków w Hiszpanii

Za granicą, polskie władze i administrację reprezentują Ambasady i Konsulaty. Można tam uzyskać pomoc i informację na temat załatwiania różnych spraw w Hiszpanii.

Jakie sprawy można załatwić w polskim konsulacie w Hiszpanii?

 • Wizy:
  • wiza krajowa,
  • wiza Schengen.
 • Utrata dowodu osobistego.
 • Paszport:
  • paszport 10-letni,
  • paszport tymczasowy,
  • paszport dla osoby niepełnoletniej.
 • Obywatelstwo polskie:
  • stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
  • nadanie obywatelstwa polskiego,
  • zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
  • formalności załatwiane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
 • Zaświadczenia:
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • zaświadczenie o stanie prawa polskiego (np. system nadawania nazwisk itp.),
  • zaświadczenia o wysokości dochodów zainteresowanej/-go w Hiszpanii - na potrzeby polskich sądów, ZUS itp.,
  • zaświadczenia o pobycie dla celów wojskowych, emerytalnych, bankowych, meldunkowych, mieszkaniowych, sądowych itp.,
  • zaświadczenia o pozostawaniu przy życiu itp.,
  • zaświadczenie o rejestrze w konsulacie (inscripción consular) i o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • zaświadczenie dla INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) – przy ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych,
  • zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego.
 • Akty stanu cywilnego:
  • transkrypcje, wydobycia, sprostowania, uzupełnienia aktów stanu cywilnego,
  • wpis rozwodu do aktu stanu cywilnego,
  • zmiana imienia i/lub nazwiska,
  • rodzaje aktów stanu cywilnego: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, zaświadczenia o braku przypisu o związku małżeńskim.
 • Ślub przed konsulem (tylko i wyłącznie dla obywateli polskich).
 • Legalizacja dokumentów – apostille.

Konsulaty polskie w Hiszpanii:

Praca w Hiszpanii:

Portale internetowe z ofertami pracy:

Portale z ofertami pracy tymczasowej:

Organizacje pracujące z imigrantami w Hiszpanii:

Organizacje pracujące z imigrantami i uchodźcami w Hiszpanii:

2010-06-24