O nas

Fundacja Polskie Forum Migracyjne powstała w 2007 r., aby działać na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce.

Jest zarejestrowana w KRS pod numerem 0000272075. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

PFM nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi natomiast działalność statutową odpłatną.

Nasze cele

Chcemy, aby Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur żyją w zgodzie i szacunku, dążą do porozumienia i współdziałania. Uważamy, że ludzie są równi bez względu na rasę, narodowość, przynależność etniczną, poglądy, religię czy inne czynniki. Chcemy, by prawa ludzi były przestrzegane, a wszyscy traktowani byli z szacunkiem niezależnie od pochodzenia czy rasy.

Dlatego Forum inicjuje i wspiera takie działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur, głównie w Polsce. Od stosunkowo niedawna pracujemy też z Polakami, którzy stykają się z wielokulturowością w innych krajach. Wspieramy też polskie rodziny w różny sposób dotknięte przez zjawisko migracji.

Nasze metody pracy

Z entuzjazmem podejmujemy wszelkie działania na rzecz integracji cudzoziemców, które są nowatorskie lub niszowe. Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy internetowy system doradztwa i informacji dla migrantów, uruchomiliśmy pierwsze szkoły rodzenia dla migrantek, stworzyliśmy sieć bibliotek, które goszczą literaturę o migracji, uruchamiamy doradztwo dla migrantów przy użyciu nowych technologii - lubimy nowe pomysły i ciągle mamy nowe.

Nasze działania są jednak skoncentrowane na kilku obszarach, w których czujemy się specjalistami. Zespół PFM realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez szeroko rozumiane działania informacyjne i edukacyjne. Uważamy, że wiedza i wzajemny kontakt są drogą do budowania otwartości i zrozumienia między ludźmi.

W pracy kierujemy się zasadami szacunku dla drugiego człowieka, uczciwości, rzetelności. Fundację tworzy kameralny, ale prężny zespół. Wartości, o jakie zabiegamy, są dla nas ważne w prywatnym życiu.  Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi, którym bliski jest taki sposób patrzenia na świat.

 

W załączeniu poniżej - statut Fundacji i strategia na lata 2016-2010.

Pobierz pliki