Helsińska Fundacja Praw Człowieka

HR_LOGO.jpg

Dziękujemy bardzo za regularną pomoc prawną dla PFM! Fundacja Helsińska systematycznie pomaga nam też w udzielaniu informacji prawnych na Infolinii Migracyjnej.