Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

EFIOPT_kolor_lewy.jpg

EFI wspiera dwa projekty PFM: Migrotekę oraz Infolinię Migracyjną. Dzięki EFI Fundacja wydaje ulotki informacyjne i plakaty dla cudzoziemców.