Informator dla studentów

Informator wydany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie to obszerny zbiór informacji ważnych dla każdego cudzoziemca, który planuje studia lub podjęcie nauki w Polsce.

Kolejne rozdziały Informatora dotyczą przygotowania do wyjazdu na studia do Polski, wjazdu do Polski, pobytu w Polsce oraz możliwości podejmowania pracy. Informator zawiera też wzory dokumentów i przegląd przepisów prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.

Publikacja dostępna obecnie tylko w języku polskim.

2009-09-16

Pobierz pliki