Ślub w Polsce

Ulotka przedstawia formalności, wymagane dokumenty i podstawowe przepisy prawne na temat zawierania małżeństwa przez cudzoziemców z obywatelami/obywatelkami Polski.

UWAGA! Część ulotki dotycząca możliwości wnioskowania o polskie obywatelstwo przez małżonków polskich obywateli jest nieaktualna. Przepisy w tej sprawie uległy zmianie w połowie 2012 r. Wkrótce na stronie pojawi się nowa wersja ulotki. Pozostałe informacje są aktualne.

W załącznikach - ulotka w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Ulotka powstała w ramach projektu "Centrum Informacyjne dla cudzoziemców", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Serdecznie dziękujemy partnerom projektu - Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej oraz Wojewodzie Mazowieckiemu za współpracę w przygotowaniu tekstu ulotki.

2009-09-07

Pobierz pliki