Handel dziećmi - dla młodzieży z grupy ryzyka

Ulotka informacyjna na temat handlu ludźmi - dla starszych dzieci i młodzieży.

Ulotka powinna stanowić pomoc dla dorosłych, którzy mają kontakt z dziećmi cudzoziemskimi, szczególnie przebywającymi w Polsce nielegalnie. Może stanowić przyczynek do rozmowy z dzieckiem na temat jego sytuacji. Pomoc dziecku nie może ograniczać się do wręczenia tej ulotki!

Publikacja powstała w 2007 r. we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, w ramach wspólnego projektu państw basenu Morza Bałtyckiego na rzecz przeciwdziałania handlowi dziećmi.

2009-06-09

Pobierz pliki