Procedura o nadanie statusu uchodźcy

W załączniku - ulotki informacyjne dla osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce.

Kto jest kto - to przegląd instytucji zaangażowanych w procedurę azylową, a także opis praw i obowiązków cudzoziemców w trakcie procedury.

Krok po kroku - to opis etapów procedury o nadanie statusu, wraz z opisem praw i obowiązków cudzoziemców na każdym etapie.

Ulotki są dostępne w języku rosyjskim i gruzińskim.

Obie publikacje zostały przygotowane w ramach projektu Integracja uchodźców w małych środowiskach finansowanych przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r. Tłumaczenie na język gruziński przygotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

2009-06-09

Pobierz pliki