Preintegracja i integracja Czeczenów w Polsce. Rzeczywistość i rekomendacje (2007)

sip.jpg

Opracowanie jest fragmentem raportu podsumowującego niezależny projekt badawczy pod nazwą "Społeczne, prawne i polityczne wymiary napływu uchodźców czeczeńskich do Europy Środkowej".

Projekt został sfinansowany przez Fundację MacArthur'a ze Stanów Zjednoczonych. Badanie skupia się na zagadnieniach tzw. preintegracji oraz integracji osób narodowości czeczeńskiej objętych przez Polskę ochroną międzynarodową.

W celu przygotowania projektu autorki (Anna Maciejko i Zuzanna Olszewska) przeprowadziły szereg pogłębionych wywiadów z osobami pracującymi z uchodźcami z Czeczenii jak i z samymi Czeczenami. Rozmowy te przeprowadzono w okresie od kwietnia 2006 r. do lutego 2007 r.

Tekst raportu prezentuje poniższy link, jest on też dostępny również na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w dziale "Analizy, Raporty, Ekspertyzy" pod numerem 05/2007: opis linku

2008-02-20

Pobierz pliki